RADNA I OKUPACIONA TERAPIJA

Radno okupaciona terapija od izuzetne je važnosti za održavanje mentalnih i fizičkih sposobnosti starih osoba. Okupaciono radna aktivnost, propisana i vođena od strane stručnjaka, za cilj ima prevladavnje i oporavak od bolesti ili drugih emocionalnih potresa korisnika usluga Ustanove za odrasle i starije.

U radnu terapiju spadaju manuelne, kreativne, rekreativne, socijalne i druge aktivnosti. Ona se organizuje kroz kulturno-zabavne sekcije, obavezne i slobodne aktivnosti, zajedničke i individualne poslove, posete drugim ustanovama, izlete, ekskurzije.

U delu radne terapije važnu ulogu zauzima uključivanje korisnika u vršenje pojedinih poslova koji su u delokrugu rada naše Ustanove. Korisnici koji su iskazali želju da učestvuju u radu kuhinje, imaju priliku da pomažu u sitnijim poslovima vezanim za pripremu hrane. Nakon završenog obeda, stanari se uključuju i u postupak raspremanja trpezarije i stolova. Oni čija su interesovanja vezana za baštovanstvo, uređuju vrtove Ustanove za odrasle i starije, gaje cveće, a bilo je i slučajeva kada su korisnici odlučivali da se bave i gajenjem povrća. U postupku velikog spremanja Ustanove aktivnu ulogu imaju i naši korisnici, koji se uključuju u krečenje prostorija, čišćenje, pranje tepiha. Treba istaći da je svaki vid angažovanja naših stanara na dobrovoljnoj osnovi i da se odvija pod budnim okom naših zaposlenih. Osim što pomažu, ovakav vid angažovanja je i od izuzetnog značaja za njihovo samopouzdanje, razvijanje osećaja zajedništva i pripadnosti.

Korisnicima Ustanove za odrasle i starije omogućeno je bavljenje hobijima. Stanarima čiji su talenti vezani za slikarstvo obezbeđene su usluge slikara koji nadzire njihov rad, kupuju im se pribor i sredstva za slikanje, a jedna od prostorija Ustanove prilagođena je i koristi se u svrhu slikarskog ateljea. Izrada ručnih radova je još jedna od aktivnosti naših stanara kojom upotpunjuju vreme provedeno u Ustanovi. Svi nastali radovi na ovim i sličnim radionicama krase zidove i posebno osmišljene kutke naše Ustanove.

Psihološka pomoć i podrška

Uloga psihologa je da korisnicima Ustanove za odrasle i starije „Leskovac“ i njihovim porodicama pomogne u prepoznavanju starosti i da im pruži savete kako da na nju reaguju.

Istraživanja pokazuju da nakon 60. godine života ljudi ulaze u svojevrsan vid socijalne tišine. Ima ljudi koji se dobro prilagođavaju novom životnom dobu. Međutim, ima starih koji se suočavaju sa dodatnim problemima. Zadatak psihologa je da, onima kojima je potreban, pruži savet kako živeti u trećem dobu i kako se prilagoditi novim, domskim uslovima života. Psiholog korisniku pruža neophodnu podršku i pomoć u razumevanju uslova života u Ustanovi, ublažava osećanje tuge koje može nastati kao posledica promene sredine. Rezultat takvog rada je približavanje Ustanove korisnicima, stvaranje poverenja na relaciji korisnici-zaposleni i kreiranje kućne i porodične atmosfere u domskom okruženju. Kroz razgovor sa korisnicima, psiholog osnažuje njihovo samopouzdanje, emocionalne, intelektualne i socijalne kapacitete i doprinosi postepenom prihvatanju nove sredine. Pomaže mu da iz krizne situacije izađe jači, humaniji i otvoreniji. Kontinuirano praćenje promena u psihofizičkom statusu i psihološki tretman u skladu sa nastalim promenama imaju za cilj da održe mentalno zdravlje korisnika.

Psiholog pruža pomoć korisniku u prevladavanju teških i stresnih situacija- bolest, gubitak bliske osobe, porodični problemi, razne konfliktne situacije.

Психосоцијални рад обухвата рад са појединцем, породицом, групни рад.

Terapija sa životinjama

Životinje se od davnina koriste u tretmanu mnogih zdravstvenih poremećaja kod ljudi. Bilo da se koriste u rekreativne ili terapijske svrhe, životinje doprinose očuvanju i poboljšanju fizičkog i mentalnog zdravlja. Kod pojedinih, teških bolesti, uključivanje životinja u u tretman olakšava tok bolesti. Dokazano je da psi uvećavaju izdržljivost organizma čoveka u stresnim situacijama. Držanje životnja popravlja duševno stanje ljudi, a briga o njima smanjuje krvni pritisak, izjednačava disanje, smanjuje napetost i strah. Dokazano je da držanje pasa smanjuje faktore rizika srčanih i kardiovaskularnih oboljenja, i povećava šanse za oporavak nakon infarkta.

Korisnicima Ustanove za odrasle i starije „Leskovac“ dozvoljeno je držanje i briga o životinjama, i u tu svrhu ograđen je i prostor dvorišta namenjen čuvanju pasa i mačaka. U Ustanovi postoje i akvarijumi za ribice o kojima brinu zainteresovani stanari uz pomoć zaposlenih. Ustanova vrši nabavku hrane za životinje, poziva veterinare koji brinu o njihovom zdravstvenom stanju. Na taj način želimo da našim stanarima stvorimo uslove života što približnije onima u kojima su živeli do dolaska kod nas.

 

USLUGE

Usluge smeštaja

Ustanova za odrasle i starije „Leskovac“ vrši institucionalnu zaštitu odraslih i starih lica sa područja Jablaničkog okruga. Kapacitet domskog smeštaja je 180 ležajeva...

Ishrana

U Ustanovi se primenjuje HACCP sistem kvaliteta hrane kao standard kvaliteta, zakonski obavezan u Republici Srbiji (Zakon o bezbednosti hrane) za sve ustanove i preduzeća koja rade sa..

Zdravstvena zaštita i rehabilitacija

Prevencija i stalna dostupnost medicinskog osoblja prioritet su u radu zaposlenih zdravstvenih radnika Ustanove za odrasle i starije „Leskovac“. To podrazumeva usluge primarne...

Radna i okupaciona terapija

Radno okupaciona terapija od izuzetne je važnosti za održavanje mentalnih i fizičkih sposobnosti starih osoba. Okupaciono radna aktivnost, propisana i vođena od strane stručnjaka...

Socijalna zaštita

Osnovni cilj socijalnog rada sa starima je prvenstveno uspostavljanje socijalne i emocionalne ravnoteže koja će omogućiti aktivno uključivanje u život i prilagođavanje kriznim...

Verske aktivnosti

U okviru Ustanove za odrasle i starije „Leskovac“ postoji paraklis, osveštan pre četri godine. Paraklis je za korisnike i zaposlene otvoren tokom celog dana i on predstavlja mesto...

Mapa