O NAMA

DELATNOST

Ustanova socijalne zaštite

Ustanova za odrasle i starije „Leskovac“, kao ustanova socijalne zaštite, obavlja svoju delatnost u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana i podzakonskim aktima kojima su regulisani bliži uslovi rada i normativa u pogledu prostora, opreme, kadrova i drugih uslova, a sve u cilju boljeg standarda života ljudi kojima je ovakav smeštaj neophodan.

Ustanova obezbeđuje svestranu zaštitu starih lica koja se ogleda u zbrinjavanju (stanovanje, ishrana, higijena, staranje, pomoć), pružanju zdravstvene zaštite i medicinske nege, kulturno-zabavne, radno okupacione i rekreativne aktivnosti, usluge socijalnog rada i druge usluge u zavisnosti od potreba i interesovanja korisnika.

Ustanova za odrasle i starije „Leskovac“ od 1994. godine aktivno organizuje i unapređuje vaninstitucionalne oblike socijalne zaštite preko pružanja usluga pomoći u kući, pranja i peglanja veša, frizerskih usluga i raznovrsnih aktivnosti koje se organizuju u Klubu za stara i odrasla lica, koji uspešno radi u okviru Ustanove.

KRATAK ISTORIJAT USTANOVE

Ustanova je osnovana 16.10.1964. godine rešenjem Skupštine Sreza Leskovac, pod nazivom „Dom staraca“. Kapacitet ustanove bio je 60 ležajeva, a usluge su bile namenjene uglavnom stambeno i materijalno neobezbeđenim starim licima. Stacionarni deo izgrađen je 1975. godine, čime je smeštajni kapacitet ustanove povećan na 100 ležajeva a ukupna stambena površina iznosila je 1600 m2. Tada dolazi i do promene naziva ustanove u „Dom penzionera sa stacionarom“. Dopunom delatnosti ustanove i usled povećanog interesovanja odraslih lica, 1986. godine promenjen je naziv u Dom penzionera i odraslih lica „Leskovac“. U ovom periodu dolazi do naglog povećanja broja zainteresovanih za smeštaj, pa je nužno bilo stvoriti uslove za prerastanje Doma u Gerontološki centar. Rekonstrukcija i dogradnja Doma počela je 1988. godine. Oktobra 1990. godine radovi su završeni. Dom je dobio korisnu površinu od 3.204 m2 sa smeštajnim kapacitetom od 174 ležaja. Na osnovu izvršenih statusnih promena i Odluke upravnog odbora od 04.06.1992. godine, Dom penzionera i odraslih lica „Leskovac“ promenio je naziv u Gerontološki centar „Leskovac“. Od septembra 2012.godine, po uredbi Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, promenjen je naziv u Ustanovu za odrasle i starije „Leskovac“ i pod tim imenom i danas veoma uspešno obavlja svoju delatnost.

Odlukom o mreži ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika Vlade Republike Srbije („Sl.gl.RS br.51/08“), smeštajni kapacitet Ustanova za odrasle i starije „Leskovac“ je 180 korisnika.

USLUGE

Usluge smeštaja

Ustanova za odrasle i starije „Leskovac“ vrši institucionalnu zaštitu odraslih i starih lica sa područja Jablaničkog okruga. Kapacitet domskog smeštaja je 180 ležajeva...

Ishrana

U Ustanovi se primenjuje HACCP sistem kvaliteta hrane kao standard kvaliteta, zakonski obavezan u Republici Srbiji (Zakon o bezbednosti hrane) za sve ustanove i preduzeća koja rade sa..

Zdravstvena zaštita i rehabilitacija

Prevencija i stalna dostupnost medicinskog osoblja prioritet su u radu zaposlenih zdravstvenih radnika Ustanove za odrasle i starije „Leskovac“. To podrazumeva usluge primarne...

Radna i okupaciona terapija

Radno okupaciona terapija od izuzetne je važnosti za održavanje mentalnih i fizičkih sposobnosti starih osoba. Okupaciono radna aktivnost, propisana i vođena od strane stručnjaka...

Socijalna zaštita

Osnovni cilj socijalnog rada sa starima je prvenstveno uspostavljanje socijalne i emocionalne ravnoteže koja će omogućiti aktivno uključivanje u život i prilagođavanje kriznim...

Verske aktivnosti

U okviru Ustanove za odrasle i starije „Leskovac“ postoji paraklis, osveštan pre četri godine. Paraklis je za korisnike i zaposlene otvoren tokom celog dana i on predstavlja mesto...

Mapa